6 skilling banco

  • 6 leveranser med den totala upplaga 205 800
  • Lev 1-4 på det tunna pappret
    Lev 5-6 på det medeltjocka pappret
  • Samma tryckplåtar användes till samtliga leveranser

Nyanser

frimärke 6 skilling banco
3a1
3a1

Grå (Facit-Nr 3a1)
Tunt papper
Färgstyrka 5-7
Leverans 1 (delleverans 1a)
Stämplade från 07.1855
Upplaga 55 000

 

 

Svartgrå (Facit-Nr 3a2)
Tunt papper
Färgstyrka 8
Leverans 1 (dellverans 1b)
Stämplade från 07.1855
Upplaga 15 000

frimärke 6 skilling ljusgrå
3b
3b

Ljusgrå (Facit-Nr 3b)
Tunt papper
Färgstyrka 3-4
Leverans 1-2 (dellverans 1a)
Stämplade från 07.1855
Upplaga 40 000

 

 

3c

Brunaktigt grå (Facit-Nr 3c)
Tunt papper
Färgstyrka 4-6
Leverans 3-4
Stämplade från 09.1856
Upplaga 55 000

 

 

3d

Gråbrun (Facit-Nr 3d)
Tunt papper
Färgstyrka 5-7
Leverans 3 (delleverans 3b)
Stämplade från 09.1856
Upplaga 5 000

 

 

3e

Brunaktigt grå (Facit-Nr 3e)
Medeltjockt papper
Färgstyrka 4-6
Leverans 5-6 (delleverans 6a)
Stämplade från 01.1858
Upplaga 30 000

 

 

6 skilling banco frimärke
3f
3f

Gråbrun (Facit-Nr 3f)
Medeltjockt papper
Färgstyrka 4-6
Leverans 6 (delleverans 6b)
Stämplade från 01.1858
Upplaga 6 000

 

 


 

3e2_stor
Eftertryck

Eftertryck

Dessa är tryckta av Posten och var giltiga för frankering av brev, d.v.s. de är äkta märken.
Det som skiljer eftertrycken från ”original” märkena är att de är sent tryckta.
Läs mer om de olika eftertrycken här.

 

 

 

 

Bli först med att kommentera