Små tjänste

Otandade märken

Det finns flera olika typer av otandade små tjänstemärken allt från olika typer av färgprover till de så kallade normalproven. Färgprover är alltid utförda på papper som inte gummerades medan normalproven gummerades.
Alla otandade tjänstemärken i det lilla formatet är utförda på papper med vattenmärke krona förutom färgprovet 2 öre oliv på papper med vattenmärke linjer.

Specimen papper
Specimen papper

På papper utan vattenmärke och gummering men med texten ”SPECIMEN | MACULATUR | PROFTRYCK” på baksidan.

Märkesbilden är dubbeltryckt.

Samma papper har även använts till 10 öre långa tjänste typ II, samt ett liknade papper till 10 öre typ I och 10 öre Oscar II.

 

8öre_färgprov
Färgprov 8 öre vm krona
10öre_färgprov
Färgprov 10 öre vm krona
30öre_färgprov
Färgprov 30 öre vm krona

Färgprover på papper med vattenmärke krona utan gummering. Dessa gjordes innan de riktiga tryckningarna och var till för att godkänna färgerna. Finns i valörerna 1, 5, 8, 10, 15 och 30 öre.

 

 

 

Färgprover för de övriga valörerna gjordes med 15 öres plåten eftersom plåtarna till de resterande valörerna inte var färdiga. Dessa utfördes på papper med vattenmärken krona och utan gummering, både på vitt och gult papper.

Detta bildspel kräver JavaScript.

1öre_normalprov
1 öre normalprov
8öre_normalprov
8 öre normalprov

Normalprover är exakt samma som de vanliga frimärkena frånsett att de inte är tandade. Tryckta på papper med vattenmärke korna och med gummering.

 

 

 

2öre_oliv_färgprov
2 öre oliv vm linjer

Färgprov i oliv färg utfört med 2 öres plåten på papper med vattenmärke linjer utan gummering.

Detta är det enda existerande färgprovet utfört på papper med vattenmärke linjer och det finns inga normalprov av dessa utgåvorna vilket gör detta till det enda otandade tjänstemärket med vattenmärke linjer.