12 öre vapen varianter

Grundtypsfel och plåtfel från de olika plåtarna finns här nedan. Klicka på respektive länk.

Observera att de avbildade märkena i första hand valts för att så tydligt som möjligt visa de olika felen, inte för deras skönhet.
Därför har ibland ett defekt märke som tydligt visar ett plåtfel valts framför ett vackert där t.ex. stämpeln döljer plåtfelet.

1858 Vapentyp 12 öre varianter upptagna i Facit katalogen (pdf)

Grundtyperna i plåt 1 och 2

Plåt 1

Plåt 2

1858 Vapentyp 12 öre grundtyper plåt 3-8 (pdf)

Plåt 3

Plåt 4

1858 Vapentyp 12 öre plåt 5 (pdf)

1858 Vapentyp 12 öre plåt 6 (pdf)

1858 Vapentyp 12 öre plåt 7 (pdf)

1858 Vapentyp 12 öre plåt 8 (pdf)

Bli först med att kommentera